Middlebury

Spanish

Sections in Summer 2013, LS 7 Week Session

Summer 2013, LS 7 Week Session

SPAN3101A-L13 Lecture (Sanchez Millan)
SPAN3103A-L13 Lecture (Reyes Giardiello)
SPAN3104A-L13 Lecture (Reyes Giardiello)
SPAN3151A-L13 Lecture (Wiseman)
SPAN3151B-L13 Lecture (Colbert Cairns)
SPAN3151C-L13 Lecture (Munoz)

Summer 2013, Mills 7 Week Session

SPAN3151SA-L13 Lecture (Amigo-Silvestre)
SPAN3151SB-L13 Lecture (Serrano)

Summer 2013, LS 7 Week Session

SPAN3153A-L13 Lecture (Roncal-Ramirez)
SPAN3153B-L13 Lecture (Lorenzo-Garcia)
SPAN3153C-L13 Lecture (Echevarria)

Summer 2013, Mills 7 Week Session

SPAN3153SA-L13 Lecture (Quarles)
SPAN3153SB-L13 Lecture (Nava)

Summer 2013, LS 7 Week Session

SPAN3154A-L13 Lecture (Roncal-Ramirez)
SPAN3154B-L13 Lecture (Lorenzo-Garcia)
SPAN3154C-L13 Lecture (Dona)

Summer 2013, Mills 7 Week Session

SPAN3154SA-L13 Lecture (Quarles)
SPAN3154SB-L13 Lecture (Nava)

Summer 2013, LS 7 Week Session

SPAN3201A-L13 Lecture (Santillana)
SPAN3201B-L13 Lecture (Camacho)

Summer 2013, Mills 7 Week Session

SPAN3201SA-L13 Lecture (Munoz Pina)

Summer 2013, LS 7 Week Session

SPAN3203A-L13 Lecture (Marquez Gomez)
SPAN3203B-L13 Lecture (Diaz)

Summer 2013, Mills 7 Week Session

SPAN3203SA-L13 Lecture (Alonso)

Summer 2013, LS 7 Week Session

SPAN3204A-L13 Lecture (Marquez Gomez)
SPAN3204B-L13 Lecture (Diaz)

Summer 2013, Mills 7 Week Session

SPAN3204SA-L13 Lecture (Alonso)

Summer 2013, LS 7 Week Session

SPAN3301A-L13 Lecture (Lima)
SPAN3301B-L13 Lecture (Moreno)

Summer 2013, Mills 7 Week Session

SPAN3301SA-L13 Lecture (Rose)

Summer 2013, LS 7 Week Session

SPAN3401A-L13 Lecture (Jimenez Ramirez)
SPAN3401B-L13 Lecture (Sanchez Sarmiento)

Summer 2013, Mills 7 Week Session

SPAN3401SA-L13 Lecture (Carballo Sanchiz)

Summer 2013, LS 7 Week Session

SPAN3405A-L13 Lecture (Chavez- CastaƱeda)
SPAN3407A-L13 Lecture (Good)

Summer 2013, Mills 7 Week Session

SPAN3409SA-L13 Lecture (Nunez-Mendez)
SPAN3410SA-L13 Lecture (Davis)

Summer 2013, LS 7 Week Session

SPAN3411A-L13 Lecture (Hernandez)
SPAN3411B-L13 Lecture (Villanueva)

Summer 2013, Mills 7 Week Session

SPAN3430SA-L13 Lecture (Nunez-Mendez)

Summer 2013, LS 7 Week Session

SPAN3431A-L13 Lecture (Hernandez)
SPAN3433A-L13 Lecture (Alvarez Diaz)
SPAN3471A-L13 Lecture (Chavez- CastaƱeda)
SPAN3473A-L13 Lecture (Villanueva)

Summer 2013, LS 6 Week Session

SPAN6501A-L13 Lecture (Armstrong, Huerta Flores)
SPAN6501B-L13 Lecture (Huerta Flores, Armstrong)
SPAN6501C-L13 Lecture (Bordon, Gonzalez de la Aleja Barberan)
SPAN6502A-L13 Lecture (Gonzalez de la Aleja Barberan, Bordon)
SPAN6502B-L13 Lecture (Cabrera Morales, Gomez Asencio)
SPAN6502C-L13 Lecture (Fernandez Isla, Gutierrez Araus)
SPAN6503A-L13 Lecture (Gomez Asencio)
SPAN6503B-L13 Lecture (Gutierrez Araus)
SPAN6505A-L13 Lecture (Espina)
SPAN6505B-L13 Lecture (Fernandez Isla)
SPAN6505C-L13 Lecture (Good)
SPAN6560A-L13 Lecture (Saldarriaga)
SPAN6560B-L13 Lecture (Espina)
SPAN6560C-L13 Lecture (Munoz)
SPAN6560D-L13 Lecture (Melendez)
SPAN6580A-L13 Lecture (Saldarriaga)
SPAN6604A-L13 Lecture (Gomez-Aranda)
SPAN6605A-L13 Lecture (Herrero Ingelmo)
SPAN6609A-L13 Lecture (Cabrera Morales)
SPAN6611A-L13 Lecture (Schwegler)

Summer 2013, Buenes Aires 6 Week Session

SPAN6613AA-L13 Lecture (Evangelista de Gonzalez)

Summer 2013, LS 3 Week Session I

SPAN6617A-L13 Lecture (Maddonni)

Summer 2013, LS 6 Week Session

SPAN6620A-L13 Lecture (Herrero Ingelmo)
SPAN6621A-L13 Lecture (Gutierrez Araus)
SPAN6630A-L13 Lecture (Melendez)

Summer 2013, Buenes Aires 6 Week Session

SPAN6635AA-L13 Lecture (Evangelista de Gonzalez)

Summer 2013, LS 6 Week Session

SPAN6640A-L13 Lecture (Gonzalez-Perez)

Summer 2013, Buenes Aires 6 Week Session

SPAN6645AA-L13 Lecture (Oubina)

Summer 2013, LS 6 Week Session

SPAN6662A-L13 Lecture (Layna Ranz)

Summer 2013, LS 3 Week Session II

SPAN6667A-L13 Lecture (Kozer)

Summer 2013, Buenes Aires 6 Week Session

SPAN6667AA-L13 Lecture (Kamenszain)

Summer 2013, LS 6 Week Session

SPAN6672A-L13 Lecture (Carreno)

Summer 2013, LS 3 Week Session I

SPAN6674A-L13 Lecture (Moscona)

Summer 2013, Buenes Aires 6 Week Session

SPAN6676AA-L13 Lecture (Evangelista de Gonzalez)

Summer 2013, LS 3 Week Session I

SPAN6685A-L13 Lecture (Moscona)

Summer 2013, LS 3 Week Session II

SPAN6688A-L13 Lecture (Kozer)

Summer 2013, Buenes Aires 6 Week Session

SPAN6690AA-L13 Lecture (Evangelista de Gonzalez)
SPAN6704AA-L13 Lecture (Symeonidis)

Summer 2013, LS 6 Week Session

SPAN6711A-L13 Lecture (Cabrera Morales)
SPAN6714A-L13 Lecture (Gomez-Aranda)
SPAN6715A-L13 Lecture (Schwegler)

Summer 2013, Buenes Aires 6 Week Session

SPAN6715AA-L13 Lecture (Ortiz)
SPAN6720AA-L13 Lecture (Ortiz)

Summer 2013, LS 6 Week Session

SPAN6721A-L13 Lecture (de la Guardia-Herrero)

Summer 2013, Buenes Aires 6 Week Session

SPAN6726AA-L13 Lecture (Kamenszain)

Summer 2013, LS 6 Week Session

SPAN6729A-L13 Lecture (Gomez Asencio)
SPAN6734A-L13 Lecture (de la Guardia-Herrero)
SPAN6742A-L13 Lecture (Layna Ranz)
SPAN6746A-L13 Lecture (Gonzalez-Perez)

Summer 2013, Buenes Aires 6 Week Session

SPAN6747AA-L13 Lecture (Brauner)
SPAN6749AA-L13 Lecture (Symeonidis)

Summer 2013, LS 6 Week Session

SPAN6754A-L13 Lecture (Rojas Gutierrez)
SPAN6757A-L13 Lecture (Rojas Gutierrez)
SPAN6759A-L13 Lecture (Garcia)
SPAN6778A-L13 Lecture (Garcia)

Summer 2013, LS 3 Week Session I

SPAN6786A-L13 Lecture (Maddonni)

Summer 2013, LS 6 Week Session

SPAN6795A-L13 Lecture (Isabelli)
SPAN6796A-L13 Lecture (Isabelli)
SPAN6904A-L13 Lecture (Sefami)