Middlebury

Chinese

Sections in Winter 2024

Winter 2024

CHNS0102A-W24 Lecture (Du, Downey, Liu, Xu, Zhang)
CHNS0102B-W24 Lecture (Du, Downey, Liu, Xu, Zhang)
CHNS0102C-W24 Lecture (Du, Downey, Liu, Xu, Zhang)
CHNS0500A-W24 Independent Study
CHNS0500D-W24 Independent Study (Xu)
CHNS0500E-W24 Independent Study (Du)
CHNS0500G-W24 Independent Study (Wang)
CHNS0700A-W24 Senior Work
CHNS0700B-W24 Senior Work (Wiebe)
CHNS0700D-W24 Senior Work (Xu)
CHNS0700E-W24 Senior Work (Du)
CHNS0700F-W24 Senior Work (Moran)
CHNS0700G-W24 Senior Work (Wang)
CHNS0702A-W24 Senior Work
CHNS0702B-W24 Senior Work (Wiebe)
CHNS0702D-W24 Senior Work (Xu)
CHNS0702E-W24 Senior Work (Du)
CHNS0702F-W24 Senior Work (Moran)
CHNS0702G-W24 Senior Work (Wang)