Middlebury

Wei Xu

Sections in Winter 2020

Winter 2020

CHNS0102A-W20 Lecture (Xu, Wang, Zhang)
CHNS0102B-W20 Lecture (Xu, Wang, Zhang)
CHNS0102C-W20 Lecture (Xu, Wang, Zhang)
CHNS0500D-W20 Independent Study (Xu)
CHNS0700D-W20 Senior Work (Xu)
CHNS0702D-W20 Senior Work (Xu)