Middlebury

Wei Xu

Sections in Fall 2011

Fall 2011

CHNS0201A-F11 Lecture (Wiebe, Chen, Xu)
CHNS0201B-F11 Lecture (Wiebe, Chen, Xu)
CHNS0201C-F11 Lecture (Wiebe, Wang, Xu)
CHNS0370A-F11 Lecture (Xu)
CHNS0411A-F11 Lecture (Xu)
CHNS0500D-F11 Independent Study (Xu)
CHNS0700D-F11 Senior Work (Xu)