Middlebury

Evis Mezini

Sections

Fall 2014

PSCI0500Q-F14 Independent Study (Mezini)
PSCI0700Q-F14 Senior Work (Mezini)

Spring 2014

PSCI0368A-S14 Lecture (Mezini)
PSCI0700Q-S14 Senior Work (Mezini)

Winter 2014

PSCI0500Y-W14 Independent Study (Mezini)
PSCI0700Y-W14 Senior Work (Mezini)
PSCI1030A-W14 Lecture (Mezini)

Fall 2013

PSCI0368A-F13 Lecture (Dickinson, Mezini, Yuen)
PSCI0500Q-F13 Independent Study (Mezini)
PSCI0700Q-F13 Senior Work (Mezini)

Winter 2013

INTD1130A-W13 Lecture (Mezini)
PSCI1130A-W13 Lecture (Mezini)

Winter 2012

PSCI1030A-W12 Lecture (Mezini)