Middlebury

Mayumi Hirano

Sections

Summer 2020 Language Schools

JAPN3301A-L20 Lecture (Hirano, Ito, Tsumura)
JAPN3302A-L20 Lecture (Hirano, Ito, Tsumura)
JAPN3303A-L20 Lecture (Hirano, Ito, Tsumura)
JAPN3304A-L20 Lecture (Hirano, Ito, Tsumura)

Summer 2019 Language Schools

JAPN3301A-L19 Lecture (Hirano, Asakura, Mito, Nakazato, Tsumura)
JAPN3302A-L19 Lecture (Hirano, Asakura, Mito, Nakazato, Tsumura)
JAPN3303A-L19 Lecture (Hirano, Asakura, Mito, Nakazato, Tsumura)
JAPN3304A-L19 Lecture (Hirano, Asakura, Mito, Nakazato, Tsumura)

Summer 2018 Language Schools

JAPN3301A-L18 Lecture (Hirano, Murakami, Suzuki, Tsumura, Uchida)
JAPN3302A-L18 Lecture (Hirano, Murakami, Suzuki, Tsumura, Uchida)
JAPN3303A-L18 Lecture (Hirano, Ishii, Lutz, Maekawa, Suzuki)
JAPN3304A-L18 Lecture (Hirano, Murakami, Suzuki, Tsumura, Uchida)

Summer 2017 Language Schools

JAPN3301A-L17 Lecture (Hirano, Ishii, Lutz, Maekawa, Tashiro)
JAPN3302A-L17 Lecture (Hirano, Ishii, Lutz, Maekawa, Tashiro)
JAPN3303A-L17 Lecture (Hirano, Ishii, Lutz, Maekawa, Tashiro)
JAPN3304A-L17 Lecture (Hirano, Ishii, Lutz, Maekawa, Tashiro)

Summer 2016 Language Schools

JAPN3301A-L16 Lecture (Hirano, Maruyama, Mori, Sano, Yuki)
JAPN3302A-L16 Lecture (Hirano, Maruyama, Mori, Sano, Yuki)
JAPN3303A-L16 Lecture (Hirano, Maruyama, Mori, Sano, Yuki)
JAPN3304A-L16 Lecture (Hirano, Maruyama, Mori, Sano, Yuki)

Summer 2015 Language Schools

JAPN3301A-L15 Lecture (Hirano, Tamura)
JAPN3302A-L15 Lecture (Hirano, Suzumura)
JAPN3303A-L15 Lecture (Hirano, Takahashi)
JAPN3304A-L15 Lecture (Hirano, Mori)

Summer 2014 Language Schools

JAPN3301A-L14 Lecture (Hirano, Mori, Sukegawa, Tamura, Tashiro)
JAPN3302A-L14 Lecture (Hirano, Mori, Sukegawa, Tamura, Tashiro)
JAPN3303A-L14 Lecture (Hirano, Mori, Sukegawa, Tamura, Tashiro)
JAPN3304A-L14 Lecture (Hirano, Mori, Sukegawa, Tamura, Tashiro)

Summer 2013, Mills 8 Week Session

JAPN3101A-L13 Lecture (Hayashi, Hirano, Maekawa, Miura)

Summer 2012, Mills 8 Week Session

JAPN3101A-L12 Lecture (Hayashi, Hirano, Maekawa)
JAPN3102A-L12 Lecture (Hayashi, Hirano, Maekawa)
JAPN3103A-L12 Lecture (Hayashi, Hirano, Maekawa)
JAPN3104A-L12 Lecture (Hayashi, Hirano, Maekawa)

Summer 2011, Mills 8 Week Session

JAPN3301A-L11 Lecture (Takahashi, Hirano, Ito, Kawano, Uchida)
JAPN3302A-L11 Lecture (Takahashi, Hirano, Ito, Kawano, Uchida)
JAPN3303A-L11 Lecture (Takahashi, Hirano, Ito, Kawano, Uchida)
JAPN3304A-L11 Lecture (Takahashi, Hirano, Ito, Kawano, Uchida)

Summer 2009

JAPN3101A-L09 Lecture (Hanabusa, Hayashi, Hirano, Schad, Yamaguchi)