Middlebury

Wei Xu

Sections in Fall 2015

Fall 2015

CHNS0301B-F15 Lecture (Wang, Cong, Xu)
CHNS0370A-F15 Lecture (Xu)
CHNS0370B-F15 Lecture (Xu)
CHNS0411A-F15 Lecture (Xu)
CHNS0500D-F15 Independent Study (Xu)
CHNS0700C-F15 Senior Work (Xu)
CHNS0701C-F15 Senior Work (Xu)