Middlebury

Wei Xu

Sections in Fall 2012

Fall 2012

CHNS0201A-F12 Lecture (Handler-Spitz, Lian, Wang, Xu)
CHNS0201B-F12 Lecture (Handler-Spitz, Lian, Wang, Xu)
CHNS0201C-F12 Lecture (Handler-Spitz, Lian, Xu)
CHNS0370A-F12 Lecture (Xu)
CHNS0411A-F12 Lecture (Xu)
CHNS0500D-F12 Independent Study (Xu)
CHNS0700D-F12 Senior Work (Xu)